خیریه

Home » خیریه

اهدای آب به مراکز درمانی و خیریه‌های سراسر کشور

در بسیاری از موقعیت‌ها “واژه‌ها” به تنهایی، توانایی توصیف احساسات‌مان را ندارند. مثل شرایط این‌ روزها؛ شرایطی که در آن هیچ “واژه‌ای” برای قدردانی از انسان‌هایی که با شجاعت و بخشندگی از سلامتی‌شان گذشته‌اند، کافی نیست. همین برای‌مان، انگیزه‌ای شد تا دست به عمل بزنیم و با اهدای آب معدنی دماوند به بیمارستان‌های درگیر با [...]