آب بخش قابل توجه و مهمى از بدن انسان را تشکیل می‌دهد و برای بسیاری از فرایندها و فعاليت هاى روزانه ی بدن ضروری است. هنگامی که آب می نوشید، ذخایر خود را دوباره پر می کنید و بدون آن بدن و اندام ها نمی توانند به درستی عمل کنند. اما میزان آشاميدن آب بین افراد مختلف متفاوت می باشد و نمی‌توان برای تمامى افراد، حجم آب یکسانی را برای آشامیدن تجویز کرد. میزان نوشیدن آب می‌تواند با توجه به فیزیک بدنی و میل افراد متفاوت باشد. به طور مثال مردان روزانه نسبت به زنان به مقدار بیشتری آب احتیاج دارند، عادات غذایی و سبك زندگى هر فرد نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. افرادی که به خوردن میوه و سبزیجات گرایش دارند کمتر نیاز به مایعات دارند تا افرادی که بیشتر نان و گوشت مصرف می‌کنند. جالب است كه بدانيد هر چه وزن بیشتری داشته باشید بدن به آب بیشتری نیاز دارد.

طبق تحقيقات برای افراد بالای 19 سال حدود 3.7 لیتر برای مردان و 2.7 لیتر برای زنان است. این مقدار شامل مصرعف کلیه ی مایعات در هر روز می شود. در كل برای به دست آوردن مقدار آب به اندازه کافی و میزان آب خوردن نوزاد، کودک یا نوجوان شما باید حداقل پنج تا هشت لیوان آب در روز بنوشد.

محاسبه آب مورد نیاز بدن