در بسیاری از موقعیت‌ها “واژه‌ها” به تنهایی، توانایی توصیف احساسات‌مان را ندارند.
مثل شرایط این‌ روزها؛ شرایطی که در آن هیچ “واژه‌ای” برای قدردانی از انسان‌هایی که با شجاعت و بخشندگی از سلامتی‌شان گذشته‌اند، کافی نیست.
همین برای‌مان، انگیزه‌ای شد تا دست به عمل بزنیم و با اهدای آب معدنی دماوند به بیمارستان‌های درگیر با کرونا، در شهر‌های تهران، اصفهان، رشت، بابل، دماوند و قم، قدردان زحمت‌ انسان‌هایی باشیم که به “امیدواری” معنای تازه‌ای داده‌اند.
با قدم‌های کوچک، می‌توان فاصله‌های بزرگ را از میان برداشت.